Soru:

30. Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında tropikal siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır. Buna göre,

30. Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında tropikal
siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır.
Buna göre, belirtilen doğal afetler göz önüne
alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
söylenemez?
A) Insanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri
B) Bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede
etkili oldukları
C) Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri
D) Aynı alanlarda etkili oldukları
E) Önceden tahmin edilebilen meteorolojik
afetlerden
oldukları

30. Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında tropikal siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır. Buna göre, belirtilen doğal afetler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? A) Insanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri B) Bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede etkili oldukları C) Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri D) Aynı alanlarda etkili oldukları E) Önceden tahmin edilebilen meteorolojik afetlerden oldukları

Afetlerin Genel Özellikleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster