Soru:

VUIS 110909 yılında 1876 Anayasası'nın bazı maddelerinde deği- şiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere bakıldığında padişa- hin

VUIS
110909 yılında 1876 Anayasası'nın bazı maddelerinde deği-
şiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere bakıldığında padişa-
hin mutlak otoritesinin oldukça kısıtlandığı görülür.
C
C
Bu değişikliklerden;
degi
I. hükümetin padişaha değil meclise karşı sorumlu ol-
ması,
11 partileşme ve dernekleşmenin önünün açılması,
III. basına uygulanan sansürün engellenmesi
durumlarından hangileri doğrudan kişi hak ve özgü -
Sükleri ile ilgilidir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) II ve III
DI ve II
E) I ve III
2
Doğru
O
Yanlış

VUIS 110909 yılında 1876 Anayasası'nın bazı maddelerinde deği- şiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere bakıldığında padişa- hin mutlak otoritesinin oldukça kısıtlandığı görülür. C C Bu değişikliklerden; degi I. hükümetin padişaha değil meclise karşı sorumlu ol- ması, 11 partileşme ve dernekleşmenin önünün açılması, III. basına uygulanan sansürün engellenmesi durumlarından hangileri doğrudan kişi hak ve özgü - Sükleri ile ilgilidir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) II ve III DI ve II E) I ve III 2 Doğru O Yanlış