Soru:

Deneme - 2 TYT/Sosyal Bilimler 11. u beş yöre 10. Aşağıdaki grafikte yükselti basamaklarına göre Türkiye topraklarının kapladığı

Deneme - 2
TYT/Sosyal Bilimler
11.
u beş yöre
10. Aşağıdaki grafikte yükselti basamaklarına göre Türkiye
topraklarının kapladığı alanlar gösterilmiştir.
Gertuan
%
30
II
Gukwe na
III
3
ri
20
10
0
eriyle
Yükselti
0 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
(metre)
250 500 1000 1500 2000 2500 3000 ve
üzeri
şim
Buna göre, grafikte numaralandırılarak gösterilen
yükselti basamaklarında yer alan ovalar aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
asi
1
A) Çarşamba
Merzifon
Sakarya
7
B) Çukurova
Iğdır
Yüksekova
C)
Gediz
Yüksekova
Çukurova
D)
Suruç
Ergene
Iğdır
E)
Ergene
Konya
Harran

Deneme - 2 TYT/Sosyal Bilimler 11. u beş yöre 10. Aşağıdaki grafikte yükselti basamaklarına göre Türkiye topraklarının kapladığı alanlar gösterilmiştir. Gertuan % 30 II Gukwe na III 3 ri 20 10 0 eriyle Yükselti 0 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 (metre) 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 ve üzeri şim Buna göre, grafikte numaralandırılarak gösterilen yükselti basamaklarında yer alan ovalar aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? asi 1 A) Çarşamba Merzifon Sakarya 7 B) Çukurova Iğdır Yüksekova C) Gediz Yüksekova Çukurova D) Suruç Ergene Iğdır E) Ergene Konya Harran