Soru:

Bur lar da 37. 1970'lerde yürürlüğe soktuğu tek çocuk politikası ile her yıl düzenli olarak nüfus artışı düştü. Son yıllarda, ço

Bur
lar
da
37. 1970'lerde yürürlüğe soktuğu tek çocuk politikası ile her
yıl düzenli olarak nüfus artışı düştü. Son yıllarda, çocuk
politikasını gevşetse de nüfus düşüşünü tersine çevire-
cek kadar sonuçlar alamadı. 2016'da, tek Çocuk politika-
sinda reforma giderek iki çocuk sinirini getirmişti. Ülkede
ekonomik durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi sorunla-
rin yeni doğan çocuk sayısının düşmesinde etkili olduğu
belirtiliyor.
Paragrafta aşağıdaki ülkelerden hangisinin 1970'den
günümüze kadar uyguladığı nüfus politikası hakkında
bilgi verilmiştir?
B) italya
C) Rusya
E) Arjantin
A) Japonya
D) Çin

Bur lar da 37. 1970'lerde yürürlüğe soktuğu tek çocuk politikası ile her yıl düzenli olarak nüfus artışı düştü. Son yıllarda, çocuk politikasını gevşetse de nüfus düşüşünü tersine çevire- cek kadar sonuçlar alamadı. 2016'da, tek Çocuk politika- sinda reforma giderek iki çocuk sinirini getirmişti. Ülkede ekonomik durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi sorunla- rin yeni doğan çocuk sayısının düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Paragrafta aşağıdaki ülkelerden hangisinin 1970'den günümüze kadar uyguladığı nüfus politikası hakkında bilgi verilmiştir? B) italya C) Rusya E) Arjantin A) Japonya D) Çin

Afetlerin Dağılışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster