Soru:

9. Doğada meydana gelen olayların afet olarak nitelendirilebil- mesi, insanların bu olaylardan olumsuz etkilenmeleri duru- munda

9. Doğada meydana gelen olayların afet olarak nitelendirilebil-
mesi, insanların bu olaylardan olumsuz etkilenmeleri duru-
munda söz konusu olur. Örneğin insanların bulunmadığı ya
da gerekli tedbirlerin alındığı bir alanda meydana gelen dep-
rem, insanları olumsuz etkilemediği sürece afet sayılmaz.
Afetlerin herhangi bir bölgede yol açtığı sonuçları afetin bü-
yüklüğü, nüfus yoğunluğu, yapılaşma özellikleri ve ekonomik
gelişmişlik düzeyi gibi faktörler etkiler.
ATLAS
OKYANUSU
IV
BÜYÜK
OKYANUS
BÜYÜK
OKYANUS
HINT
1 OKYANUSU
Richter ölçeğine göre 6 şiddetindeki bir depremin, hari-
tada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde afete dö-
nüşme olasılığı daha fazladır?
?
C) II ve II
B) I ve III
A) I ve II
)
1
D) II ve IV
E) III ve IV

9. Doğada meydana gelen olayların afet olarak nitelendirilebil- mesi, insanların bu olaylardan olumsuz etkilenmeleri duru- munda söz konusu olur. Örneğin insanların bulunmadığı ya da gerekli tedbirlerin alındığı bir alanda meydana gelen dep- rem, insanları olumsuz etkilemediği sürece afet sayılmaz. Afetlerin herhangi bir bölgede yol açtığı sonuçları afetin bü- yüklüğü, nüfus yoğunluğu, yapılaşma özellikleri ve ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler etkiler. ATLAS OKYANUSU IV BÜYÜK OKYANUS BÜYÜK OKYANUS HINT 1 OKYANUSU Richter ölçeğine göre 6 şiddetindeki bir depremin, hari- tada numaralandırılan bölgelerin hangilerinde afete dö- nüşme olasılığı daha fazladır? ? C) II ve II B) I ve III A) I ve II ) 1 D) II ve IV E) III ve IV