Soru:

5. Aşağıda, deniz kıyısında oluşan bazı yer şekilleri ve- rilmiştir. I. Tombolo IL Lagün III. Falez IV. Kiyi kordonu V. Delta ov

5. Aşağıda, deniz kıyısında oluşan bazı yer şekilleri ve-
rilmiştir.
I. Tombolo
IL Lagün
III. Falez
IV. Kiyi kordonu
V. Delta ovası
Yukarıdakilerden hangileri Doğu Karadeniz kıyıla-
rinda yaygın olarak görülür?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve v

5. Aşağıda, deniz kıyısında oluşan bazı yer şekilleri ve- rilmiştir. I. Tombolo IL Lagün III. Falez IV. Kiyi kordonu V. Delta ovası Yukarıdakilerden hangileri Doğu Karadeniz kıyıla- rinda yaygın olarak görülür? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV E) III ve v