Soru:

10. Yağışın az ve bitki örtüsünün ciliz olduğu alanlarda rüzgâr erozyonu etkili olur. obok Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyo

10. Yağışın az ve bitki örtüsünün ciliz olduğu alanlarda
rüzgâr erozyonu etkili olur.
obok
Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonun etkili
olduğu alanlarda erozyona karşı alınacak önlem-
lerden
biridir?
A) Tarım arazilerinin nadasa bırakılmas
B) Nöbetleşe ekim yapılması
C) Tarlaların eğim yönüne dik sürülmesi
D) Aniz örtüsünün yakılması
E) Kurak mevsimde toprağın sürülmesi
Diğer sayfaya geçiniz.

10. Yağışın az ve bitki örtüsünün ciliz olduğu alanlarda rüzgâr erozyonu etkili olur. obok Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonun etkili olduğu alanlarda erozyona karşı alınacak önlem- lerden biridir? A) Tarım arazilerinin nadasa bırakılmas B) Nöbetleşe ekim yapılması C) Tarlaların eğim yönüne dik sürülmesi D) Aniz örtüsünün yakılması E) Kurak mevsimde toprağın sürülmesi Diğer sayfaya geçiniz.

Cevap

Öncelikle şu bilgiyi vereyim rüzgar erozyonunu önlemenin en
önemli yolu bitki örtüsünü zenginleştirmek tir. Çünkü bitkilerin
kökleri toprağı sabitleyeceği için rüzgar toprağı taşıyıp
götüremez. Şimdi bu bilgiyi düşünerek verilen seçenekleri
inceleyelim.
A şıkkı : Tarım arazilerinin nadasa bırakılması demek toprağın
bir yıl ekilip, bir yıl boş bırakılması demektir tabi toprak boş
bırakılırsa toprakta bitki olmayacağı için rüzgar erozyonu artar
Bu yüzden bu değil.
B şıkkı : Nöbetleşe Ekim yapılması demek toprağın her yıl
ekilmesi demektir ama bir yıl farklı bir ürün, diğer yıl ise farklı
bir ürün ekilir ve Nadas önlenmiş olur bir toprak her yıl ekilirse
üzerinde bitki her zaman olacağı için rüzgar erozyonu da
önlenmiş olur yani bu doğru. Bundan dolayı sorunun cevabı bu
seçenektir.
C şıkkı : Tarlaların eğim yönüne dik sürülmesinin rüzgar
erozyonu ile bir alakası yoktur bu su erozyonunu Önler Bu
yüzden bu da olmaz.
Dşıkkı : Anız örtüsünün yakılması demek topraktaki Bazı zararlı
otların yakılması demektir Tabii bu otlar yakıldığı zaman bitki
örtüsü ortadan kalkacağı için rüzgar erozyonu artar Bu yüzden
bu da değil.
Eşıkkı : Kurak mevsimde zaten toprak üzerinde bitki az olur Bir
de toprak sürülürse var olan bitkiler de girer ve rüzgar
erozyonu artar Bu yüzden bu da değil.
Başarılar Dilerim...
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE