Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 10. 1. Yükseldikçe sıcaklık her 200 m'de 1 °C azalmaktadır. II. Gök taşlarının parçalandığı katmandır. III.

TYT/Sosyal Bilimler
10.
1. Yükseldikçe sıcaklık her 200 m'de 1 °C
azalmaktadır.
II. Gök taşlarının parçalandığı katmandır.
III. Yoğunluğun en az olduğu katmandir.
13. Bir fizi
sonuc
belirle
made
MS 1
sonu
Isaa
tem
day
Bazı özellikleri verilen atmosfer katmanları
aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde
eşleştirilmiştir?
1
II
Yu
ha
A)
Stratosfer
Troposfer
Stratosfer
A
B)
Troposfer
Mezosfer
B
C)
Troposfer
Mezosfer
Egzosfer
Mezosfer
Egzosfer
Troposfer
Stratosfer
D)
Stratosfer
E)
Egzosfer
Mezosfer
11. Bir düşünceyi ortaya koyarken alelade bir söylemle
sunmak, düşünceyi çelişkiler içinde bırakmak ya da
gerekçe göstermeden beyan etmek felsefeye göre
değildir
.
14
Buna göre felsefenin hangi özelliği üzerinde
durulmuştur?
Al Öznellik ve temellendirilir olmak

TYT/Sosyal Bilimler 10. 1. Yükseldikçe sıcaklık her 200 m'de 1 °C azalmaktadır. II. Gök taşlarının parçalandığı katmandır. III. Yoğunluğun en az olduğu katmandir. 13. Bir fizi sonuc belirle made MS 1 sonu Isaa tem day Bazı özellikleri verilen atmosfer katmanları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir? 1 II Yu ha A) Stratosfer Troposfer Stratosfer A B) Troposfer Mezosfer B C) Troposfer Mezosfer Egzosfer Mezosfer Egzosfer Troposfer Stratosfer D) Stratosfer E) Egzosfer Mezosfer 11. Bir düşünceyi ortaya koyarken alelade bir söylemle sunmak, düşünceyi çelişkiler içinde bırakmak ya da gerekçe göstermeden beyan etmek felsefeye göre değildir . 14 Buna göre felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Al Öznellik ve temellendirilir olmak

Afetlerden Korunma Yöntemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster