Soru:

? ? Sümer sehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkanlan Kil tabletlerde tahil çuvallanna ve büyükbaş hayvanlann sayıl

?
?
Sümer sehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkanlan
Kil tabletlerde tahil çuvallanna ve büyükbaş hayvanlann sayılar
ni ifade eden listelere rastlanmışür.
Bu bilgiler Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gös-
tergesi olabilir?
A) Uluslararası ticarete önem verildiğinin
8) Özel mülkiyet anlayışının geliştiğinin
C) Tarihi devirlere geçildiğinin
D) Avcı toplayıcı toplum yapısına sahip olunduğunun
E) Yazının siyasi ihtiyaçlann bir sonucu olarak ortaya çıküğının
co

? ? Sümer sehir devletlerinden Uruk'taki büyük tapınaktan çıkanlan Kil tabletlerde tahil çuvallanna ve büyükbaş hayvanlann sayılar ni ifade eden listelere rastlanmışür. Bu bilgiler Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gös- tergesi olabilir? A) Uluslararası ticarete önem verildiğinin 8) Özel mülkiyet anlayışının geliştiğinin C) Tarihi devirlere geçildiğinin D) Avcı toplayıcı toplum yapısına sahip olunduğunun E) Yazının siyasi ihtiyaçlann bir sonucu olarak ortaya çıküğının co