Soru:

SL A Kayaçlan oluşturan minerallerin kimyasal yapılanında bozulma olmadan daha küçük parçalara ayrılmasına "fiziksel (mekanik) u

SL
A
Kayaçlan oluşturan minerallerin kimyasal
yapılanında bozulma olmadan daha küçük
parçalara ayrılmasına "fiziksel (mekanik)
ufalanma' adı verilir.
Yukarıdaki haritada işaretll bölgelerin iklim
özellikleri dikkate alındığında, hangi numara
ile gösterilen noktada fiziksel ufalanma daha
fazla olur?
8€
de
A)
B)
C)
D)
E)
SO
• V
gör
.
A) 1 B) IL CIII. D) IV. E) V.
ola
bul

SL A Kayaçlan oluşturan minerallerin kimyasal yapılanında bozulma olmadan daha küçük parçalara ayrılmasına "fiziksel (mekanik) ufalanma' adı verilir. Yukarıdaki haritada işaretll bölgelerin iklim özellikleri dikkate alındığında, hangi numara ile gösterilen noktada fiziksel ufalanma daha fazla olur? 8€ de A) B) C) D) E) SO • V gör . A) 1 B) IL CIII. D) IV. E) V. ola bul