Soru:

B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekilde normal değerlerin a

B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekilde
normal değerlerin altına düşmesi meteorolojik kuraklık
olarak nitelendirilir.
ÖSYM
Aşağıdakilerden hangisi bu afetin etkisinin
azaltılmasında faydalı olacak faktörlerden biri
değildir?
A) Su ihtiyacı az oldertrünlerin yetiştirilmesi
6) Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması
Ch Sulu tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması
A Nadaslı tarımın yaygınlaştırılması
E) Yağndur suyu hasadının yapılması
FLAS K

B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 10. Yağışın uzun bir zaman dilimi içinde belirgin şekilde normal değerlerin altına düşmesi meteorolojik kuraklık olarak nitelendirilir. ÖSYM Aşağıdakilerden hangisi bu afetin etkisinin azaltılmasında faydalı olacak faktörlerden biri değildir? A) Su ihtiyacı az oldertrünlerin yetiştirilmesi 6) Damla sulama sisteminin yaygınlaştırılması Ch Sulu tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması A Nadaslı tarımın yaygınlaştırılması E) Yağndur suyu hasadının yapılması FLAS K