Soru:

B 10. Ankara'da, Güneş'in günün farklı saatlerindeki konumu aşa- ğıda verilmiştir. c I. II. Bati Ankara Doğu Batı Ankara Doğu II

B
10. Ankara'da, Güneş'in günün farklı saatlerindeki konumu aşa-
ğıda verilmiştir.
c
I.
II.
Bati
Ankara
Doğu
Batı
Ankara
Doğu
III.
IV
KEST.
Bati
Ankara
Doğu
Bati
Ankara
Doğu
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı konumda öğle vakti yaşanmaktadır.
B) Il numaralı konumda yerel saat diğerlerinden daha ileri-
dir.
C) III numaralı konumda gölge boyu, Il numaralı konumda-
kinden uzundur.
D) Güneş'in konum değiştirmesi eksen hareketinin kanıtı-
dır.
E) I numaralı konumda işinların tutulma oranı diğerlerinden
daha azdır.

B 10. Ankara'da, Güneş'in günün farklı saatlerindeki konumu aşa- ğıda verilmiştir. c I. II. Bati Ankara Doğu Batı Ankara Doğu III. IV KEST. Bati Ankara Doğu Bati Ankara Doğu Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I numaralı konumda öğle vakti yaşanmaktadır. B) Il numaralı konumda yerel saat diğerlerinden daha ileri- dir. C) III numaralı konumda gölge boyu, Il numaralı konumda- kinden uzundur. D) Güneş'in konum değiştirmesi eksen hareketinin kanıtı- dır. E) I numaralı konumda işinların tutulma oranı diğerlerinden daha azdır.

Afetlerden Korunma Yöntemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster