Soru:

7. Aşağıdaki haritanın çiziminde silindirik projeksiyon yöntemi kullanılmıştır. O- a- 1- ali IV Ekvator 7 Buna göre silindirik p

7. Aşağıdaki haritanın çiziminde silindirik projeksiyon
yöntemi kullanılmıştır.
O-
a-
1-
ali
IV
Ekvator
7
Buna göre silindirik projeksiyonla hazırlanmış ha-
ritaların özellikleri de düşünüldüğünde yukarıdaki
haritada numaralandırılarak gösterilmiş alanların
hangisinde hata oranı diğerlerine göre daha fazla-
dır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V

7. Aşağıdaki haritanın çiziminde silindirik projeksiyon yöntemi kullanılmıştır. O- a- 1- ali IV Ekvator 7 Buna göre silindirik projeksiyonla hazırlanmış ha- ritaların özellikleri de düşünüldüğünde yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilmiş alanların hangisinde hata oranı diğerlerine göre daha fazla- dır? A) B) II C) III D) IV E) V