Soru:

64. Taşların mineralojik bileşenlerini, yapı ve dokuları- ni inceleyen, onları tanımlamaya çalışan, gruplayıp sınıflandıran bili

64. Taşların mineralojik bileşenlerini, yapı ve dokuları-
ni inceleyen, onları tanımlamaya çalışan, gruplayıp
sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrografi
B) Jeomorfoloji
C) Hidrografya
D) Klimatoloji
E) Jeofizik

64. Taşların mineralojik bileşenlerini, yapı ve dokuları- ni inceleyen, onları tanımlamaya çalışan, gruplayıp sınıflandıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Petrografi B) Jeomorfoloji C) Hidrografya D) Klimatoloji E) Jeofizik

Cevap

Jeofizik (yerfiziği olarak da bilinir), fiziğin
temel ilkelerinden yararlanılarak, hidrosferi ve
atmosferi de içerecek biçimde Yer'in
araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik
Tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme
ile ilişkili kuramsal problemlerle ve Yerküre
doğal kaynaklarından yarar sağlama ile
Yerküre kaynaklı afetlerle ilişkili pratik
problemlerle ilişkili olarak gelişmiştir.
Jeofizik, Yerküre ve onun etrafındaki uzay
çevresinin fiziksel özellikleri ve fiziksel
süreçleri ile bunların analizi için nicel
yöntemlerin kullanımı ile ilişkili doğa bilimidir.
Jeofizik terimi ile bazen sadece katı Yerküre
uygulamaları kastedilir: Yerküre'nin biçimi,
onun gravite ve manyetik alanı, iç yapısı ve
bileşimi, dinamiği ve levha tektoniğinde
bunların yüzeydeki dışavurumu, mağmaların
üretimi, volkanizma ve kayaç oluşumu. Ancak
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE