Soru:

1. Ülkemizde orografik yağışlar en çok sonbahar döneminde Karadeniz kıyı kuşağında görülür. Ancak ülkemizde kış dönemin- de tüm

1.
Ülkemizde orografik yağışlar en çok sonbahar döneminde
Karadeniz kıyı kuşağında görülür. Ancak ülkemizde kış dönemin-
de tüm kıyı bölgelerinde orografik yağışlar oluşabilmektedir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm kıyı bölgelerinde sıcaklık ortalamalarının kış döneminde
azalması
B) Kıyı bölgelerinde bazı alanlarda Karadeniz iklim özelliğinin
görülmesi
C) Tüm kıyı bölgelerinde bazı alanlarda dağların kıyıya paralel
uzanması
D) Orografik yağışların mutlak konuma bağlı oluşması
E) Kıyı bölgelerde yükselti ortalamalarının fazla olması

1. Ülkemizde orografik yağışlar en çok sonbahar döneminde Karadeniz kıyı kuşağında görülür. Ancak ülkemizde kış dönemin- de tüm kıyı bölgelerinde orografik yağışlar oluşabilmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tüm kıyı bölgelerinde sıcaklık ortalamalarının kış döneminde azalması B) Kıyı bölgelerinde bazı alanlarda Karadeniz iklim özelliğinin görülmesi C) Tüm kıyı bölgelerinde bazı alanlarda dağların kıyıya paralel uzanması D) Orografik yağışların mutlak konuma bağlı oluşması E) Kıyı bölgelerde yükselti ortalamalarının fazla olması

Afetlerden Korunma Yöntemleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster